Жилищна сграда с подземни гаражи, гр. София

Проектът представлява нова жилищна сграда на шест етажа и подземен гараж за продажба. 

Благодарение на нашата изградена с годините и опита система на работа, която успешно приложихме и тук, проектите за издаване на разрешение за строеж, бяха изготвени и одобрени в рамките на 7 месеца, при двуфазно одобряване на проекта.

Етажи: 6
Апартаменти: 14
Гаражи: 5
Паркоместа: 14
Вътрешен двор
Градоустройствени показатели,
съгласно действащия план:
Проектно положение:
Кинт = 2,5 Кинт = 2,5
Плътност = 50% Плътност = 40,72%
РЗП над земя = 1282,50 кв.м. РЗП над земя = 1282,50 кв.м.
РЗП под земя =  513 кв.м. РЗП под земя =  436,19 кв.м

Сградата се намира в покрайнините на кв.“Овча Купел”, гр. София. Застрояването е свързано, в два имота. Парцелът, в който е разположена сградата и желанието на инвеститора да се постигне максималната разгъната застроена площ и Кинт, продиктуваха неправилната й форма и отстъпите във височината й. Изложението е юг, изток и запад. 

Проектирахме малки апартаменти, съобразени с търсенето на жилища в района. В рамките на парцела, основно в подземния гараж, предвидихме съответстващи на броя жилища паркоместа. По този начин сградата не би трябвало да натоварва околната среда с паркирани безразборно коли и унищожени тревни площи. Хората, които ще живеят тук ще разполагат и с вътрешен двор с контролиран достъп, без автомобили, което допринася за тяхното по-качествено обитаване. 

Създадохме модерно изглеждаща сграда, с не скъпа, но устойчива фасада, в приятни цветове. Направихме разпределенията на етажите хармонични и функционални. Конструкцията е икономична, здрава. Проектирана е така, че да пести влагането на излишни средства, там където не се налага.

Ситуация

Ситуация На Жилищна Сграда в Подземен Гараж в Овча Купел

План - Кота +0.00

Скица На Жилищна Сграда в Подземен Гараж в Овча Купел

План - Сутерен

Скица На Жилищна Сграда в Подземен Гараж в Овча Купел

Типов етаж

Скица На Жилищна Сграда в Подземен Гараж в Овча Купел
СНИМКИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО