Комплекс от жилищни сгради, гр. София

Проектът представлява две триетажни жилищни сгради  в затворен комплекс, разполагащи със собствени дворове и сутерени.

Сградите са с ниско потребление на енергия. 

Етажи: 4
Сгради: 2
Жилища: 4
Паркоместа: 8
Самостоятелни дворове

Ситуация

Комплекс От Жилищни Сгради Горна Баня

План - Сутерен, Кота -2.90

Комплекс От Жилищни Сгради Горна Баня

План - Етаж 1, Кота +0.00

Комплекс От Жилищни Сгради Горна Баня

План - Етаж 2, Кота +2.90

Комплекс От Жилищни Сгради Горна Баня

План - Етаж 3, Кота +5.80

Комплекс От Жилищни Сгради Горна Баня