Услуги

ПОЛЗИ ОТ РАБОТАТА С НАС:

Нашият екип е изграден изключително от опитни специалисти. Вслушваме се в желанията на клиентите и ги следваме. Проектите ни отговарят на съвременните изисквания за стил, здравина, комфорт, енергоефективност и инсталационност. Ние се стремим към високо качество, боравим свободно със закона и нормите, и гарантираме лесно одобрение на нашите проекти. Следим за реализацията им, така както са замислени като упражняваме засилен авторски надзор.

КОГА МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ:

01.

Предпроектни проучвания.
Подробни анализи на парцели.
Набавяне на изходни данни за проектиране.
Строителни консултации.

За да стартира един проект успешно се нуждае от предварително проучване. 

За нуждите на нашите клиенти набавяме необходимите изходни данни за проектиране, съобразно строителното им намерение.

Също така изготвяме подробни анализи и мотивирани предложения за възможностите на парцелите и бъдещото  застрояване. Те служат на предприемачите, които работят с нас, като бизнес план за реализиране на инвестицията.

02.

Проекти на нови сгради. Реконструкции и преустройства.
Смяна на предназначение. Градоустройствени проекти.

Предлагаме на нашите клиенти цялостно проектиране, без значение дали става въпрос за проектиране на нова сграда, реконстукция или градоустройствен проект. Ние предоставяме пълния набор от проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж. Водени сме от добрия, устойчив дизайн и ползите за клиента.

03.

Авторски надзор по време на строителство.
Бюджетиране.
Подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове за строителството

Помагаме на клиентите да изберат правилния строител, съдействаме им с началото на строителството и строителния надзор.

Проследяваме реализацията на проекта по време на строителство.

04.

Интериорен Дизайн

Тази услуга е комплексна. Предоставяме я за проектирани от нас сгради.

05.

Консултации

Има толкова много въпроси, по които да Ви дадем добър и печеливш съвет. Неоходимо е само да се свържете с нас.

06.

Имате въпроси?